Laatste nieuws:

  • Hierbij een vooraankondiging van het jubileum van de Koorschool. Op zondag 20 maart bestaat de Koorschool Arnhem 10 jaar. We zijn erg trots dat de Koorschool al tien jaar springlevend is en in het nieuwe seizoen zelfs weer 14 nieuwe leden heeft gekregen. Natuurlijk wordt er dan een bijzonder concert gegeven. Dat is om 15.30 u. in de Nieuwe Kerk in Arnhem (Roosendaalseweg 505). Medewerking wordt verleend door Dick van der Stoep (opa van een oud-lid en zeer ervaren professional) en Sofie Cornelissen, theatermaakster. De titel van het concert is; Zing met de wind. Het is voor mij een heel bijzonder moment in mijn werkend leven, omdat de passie om met kinderen te zingen via de Koorschool werkelijkheid is geworden. Als het je past en jij het leuk vindt om hierbij te zijn, zet de datum dan vast in de agenda.

Welkom Bij Koorschool Arnhem

Je stem ontdekken

Mooi zingen is al jong te leren. Je kunt met je stem veel meer dan je zelf weet. Bij de Koorschool kun je dit samen ontdekken.

Plezier en leren zingen

Op de Koorschool leer je je stem op een natuurlijke wijze te gebruiken en ontwikkel je het muzikaal gehoor, geheugen en voorstellingsvermogen. Veel aandacht wordt gegeven aan samen zingen, goed naar elkaar luisteren en muzikale zelfstandigheid. In de lessen gaat het om plezier en tegelijk een zo hoog mogelijke kwaliteit van zingen. Tijdens de theorieles leer je alles over het notenschrift en leer je stapsgewijs van blad te zingen.

Leeftijd en niveau

Er zijn drie verschillende niveaugroepen. Je kunt meedoen vanaf groep 3 van de basisschool.

Lees gauw de folder voor 2021-2022

Optredens

De Koorschool Arnhem treedt een paar keer per jaar op, soms ook samen met andere koren en soms met Het Gelders Orkest.

Lijkt dit je leuk?

Kom een keer vrijblijvend meedoen om te ervaren hoe leuk het is om met elkaar te zingen. (ouders zijn ook welkom om te kijken). Stuur vooraf graag even een e-mail naar: info@koorschoolarnhem.nl  Graag onder vermelding van de naam van het kind, de klas/groep en school van het kind, met telefoonnummer en huisadres. Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen om een afspraak te maken voor het meedoen met een repetitie van de Koorschool in de juiste groep.

Opgeven koorschool

Op woensdag 15 september was er een openbare repetitie van de Koorschool in de Parcivalschool-zuid, bedoeld voor kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool.
We zijn nu bezig een hele nieuwe koorklas 1 te vormen.
Je kunt je voor de koorklas 1 nog steeds opgeven om vrijblijvend een les te volgen via het contactformulier op de Contact-pagina (graag naam, school en groep)
Ook kinderen van groep 5 en 6 kunnen zich opgeven om een vrijblijvende les in koorklas 2 te volgen via het contactformulier.
Als de openbare repetitie en de vrijblijvende les(-sen) zijn bevallen kunt u uw zoon of dochter aanmelden via het aanmeldingsformulier.