Stichting Koorschool Arnhem

De Koorschool Arnhem wordt bestuurd door de Stichting Koorschool Arnhem
Stichting Koorschool Arnhem KvKnummer: 62835432

Correspondentieadres Stichting Koorschool Arnhem:

Esther Vermeijden
Naell Tynnegieterstraat 4
6821 EX Arnhem
telefoonnummer: 026-3510579

Ibanrekeningnr. van de Rabobank: NL10 RABO 0301778612 t.n.v. Stichting Koorschool Arnhem

Hoe bereikt u de Koorschool Arnhem?

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Telefoon: 026-3891375 (artistiek leider)
E-mail: info@koorschoolarnhem.nl
facebook: Koorschoolarnhem
Repetitielocatie: Parcivalschool; Zwanenbloemlaan 4, 6832 HG Arnhem