Wat leren kinderen op de Koorschool Arnhem?

Het doel van de Koorschool Arnhem is om met veel enthousiasme en inzet kinderen tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van zingen te brengen en hen daarbij veel plezier te laten beleven. Kinderen worden op speelse wijze meegenomen in dit leerproces. Met professionele hulp steeds een nieuwe stap zetten in hun ontwikkeling. Talent en mogelijkheden van het kind zijn uitgangspunt bij de werkwijze.
Er wordt gebruikt gemaakt van goed educatief materiaal dat betekenisvol is voor kinderen en aansluit bij hun belevingswereld. De kinderen ontwikkelen zich in:
 • goed stemgebruik
 • ontwikkeling muzikaal gehoor
 • canons
 • een- en meerstemmig zingen
 • samen een koor vormen
 • emoties weergeven in muziek
 • muziek weergeven in beweging
 • kennis en uitspraak van andere talen
 • podiumpresentatie
 • noten lezen, melodie en ritme
 • van blad zingen met de Nachtegaal methode
 • repertoire voor kinderen

Van blad zingen wil zeggen dat kinderen notenschrift kunnen omzetten in klank zonder gebruik te maken van een instrument. Ze leren dit met behulp van het relatieve systeem (do re mi) en met behulp van de Nachtegaal methode van Caro Kindt.