Wegens de succesvol aantal kinderen, het ontbreken van een goede begeleiding voor de solfège en de vacature daarvoor, is het voorlopig niet meer mogelijk kinderen te plaatsen in voor koorklas 1 en koorklas 2. Aanmelden blijft wel mogelijk.

In koorklas 3 en het Jeugdkoor kunnen nog wel kinderen geplaatst worden.