De Koorschool Arnhem heeft 3 groepen:

Koorklas 1 is voor kinderen uit groep 3, 4 en 5;
Koorklas 2 is voor kinderen uit groep 6 en 7; afhankelijk van de muzikale ontwikkeling bepaalt de dirigent de indeling.
Jeugdkoor is voor kinderen en jongeren vanaf groep 8 en op het voortgezet onderwijs.  Voor het jeugdkoor geldt een toelating.

Repetitiedagen, -tijden en locaties

De repetitietijden van koorklas 1 en 2:
Iedere woensdagmiddag in de Parcivalschool, Zwanebloemlaan 4, 6832 HG Arnhem.

13.00 u. tot 13.30 u. zingen met koorklas 1 (groep 3, 4, 5).
13.30 u. tot 13.50 u. muziektheorie koorklas 1 (groep 4, 5)
13.50 u. Repetitie voor The Mass of the children (klas 2, 3 of groep 4/5)
14.10 u. einde. Bij voldoende aanmelding wordt er weer een koorklas 2 opgestart. (starttijd 14.00 u. )

Het Brugkoor repeteert elke maandagavond van 18.20 u. tot 19.30 u. (groep 7/8)

Jeugdkoor repeteert elke maandagavond van 18.50 tot 20.15 uur (groep 8 en V.O.)

Beide koren repeteren ongeveer een half uur samen voor The Mass of the children van John Rutter. (uitvoering op 7 maart 2020). 

Locatie: De Zyp in Arnhem-Noord.
E. van Beinumlaan 28
6815 GD Arnhem
tel: 026 4431281