De koorschool Arnhem werkt met de methode de Nachtegaal van Caro Kindt (docent Nieuw Amsterdams kinderkoor).

Hoe werkt de methode?
Lees hier de ouderinstructie. Hierin vindt u ook informatie over de kosten.

Hier een video van het Nieuw Amsterdams Kinderkoor met onder andere uitleg over de Nachtegaal methode

Repertoire

HogeCkleinHet repertoire van de koorschool is erop gericht dat dit bijdraagt aan een goede vocale ontwikkeling van de kinderstem. Daarnaast is het belangrijk kinderen in aanraking te brengen met liedmateriaal uit verschillende landen en diverse stijlen en tijden. Het repertoire wordt in principe a capella uitgevoerd of met pianobegeleiding of andere instrumenten, maar zonder geluidsdragers. Originaliteit en authenticiteit zijn het uitgangspunt.
De koorschool zoekt in haar activiteiten steeds naar bijzondere vormen van samenwerking met andere organisaties, koren, ensembles en orkesten. Zo wordt zichtbaar dat zingen en muziek maken iets is van alle leeftijden. Samenwerking met andere zangers en spelers vormt een bron van inspiratie.

 

Stemvorming
Elke repetitie begint met een warming-up voor de stem. Adem, resonans, klinkervorming en articulatie zijn hierbij de elementen. Bij het doen van deze oefeningen worden ook kleine liedjes gebruikt. Ook bij het repertoirezingen wordt veel aandacht aan stemvorming besteed. Er is niet alleen aandacht voor de groepsklank maar ook voor de individuele zangers. Zo snel mogelijk worden ook liedjes geleerd met behulp van het van blad zingen.

Sfeer en gezelligheid
De repetities verlopen in een prettige sfeer en tegelijkertijd wordt er gedisciplineerd gewerkt aan een goed resultaat.
Een koor kan niet zonder teamgeest. In dit team horen niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. In de koorschool participeren diverse ouders: als hulp bij de repetitie en bij de Nachtegaalmethode. Ook verrichten zij hand- en spandiensten.

Thuis oefenen
Leren zingen is te vergelijken met sport. Je leert pas goed voetballen als je elke week meer dan eens traint en wedstrijden speelt. Je wordt zo beter en het voetballen wordt daardoor steeds leuker. Teamspirit is daarbij belangrijk. Ontwikkeling gaat gelijk op met regelmatige oefening en teamgeest.
Zo is het ook met zingen. Van blad zingen is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van zangtalent. De kinderen oefenen elke dag uit de methode Nachtegaal. Hierdoor wordt het van blad zingen systematisch geleerd en uitgebreid. Elke dag kort oefenen doet wonderen. Hulp, ondersteuning en stimulering van ouders is daarbij onmisbaar.

Met behulp van liedrepertoire op de website kunnen de kinderen thuis de liederen uit de koorklas zingen.