Terugblik 2012

mei 2012

Voorbereidingen op het St. Jansconcert van 24 juni. De groep oefent liederen over de schepping, over planten en dieren. Bij het ‘jongleren’ met z’n allen wordt het laatste kwartier als koor geoefend.Het Sint Jansconcert in de Lutherse kerk werd door de Koorschool Arnhem een muzikaal zomerfeest.

 

januari 2012

Een totale muzikale ontwikkeling met de stem als basisinstrument. Bij het jongeleren komt stemvorming, ademtechniek, ritme,
melodie, improvisatie en muzieknotatie voorbij.

De werkwijze van de Koorschool Arnhem is gericht op de methodiek ontwikkeld door Silvere van Lieshout.

 

Facebook